FAQ - odpovědi na často kladené dotazy.

Ukázková hodina zdarma - informace a přihláška.

Galerie

Oficiální web Helen Doron

29.8. – 30.9. – LAST MINUTE zápisy do kurzů na školní rok 2011-12 - ukázkové hodiny dle potřeby

2.9. a 9.9. (pátek) - ukázkové hodiny Drnovice MC Kolokoč od 14:00-18:00

5.9. - Prostějov a Drnovice – začátek nového školního roku

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

Srdečně Vás vítáme na stránkách jazykové školy ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV. Naše škola je součástí certifikovaného a profesionálního týmu výukových center a učitelů vyškolených metodou HELEN DORON EARLY ENGLISH, působících po celém světě. Metoda Helen Doron Early English je jedinečnou, snadnou a přirozenou metodou, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte.

O METODĚ HELEN DORON EARLY ENGLISH

Helen Doron Early English

Angličtina pro děti s Helen Doron Early English uznávaná a osvědčená metoda výuky anglického jazyka pro nejmenší byla vyvinuta britskou lingvistkou Helen Doron. Podle jejího konceptu se již od roku 1985 učí tisíce batolat a malých dětí na celém světě. Angličtina pro děti naše nejmenší baví a je nanejvýš úspěšná. Program Helen Doron Early English totiž imituje princip, kterým si děti osvojují svůj mateřský jazyk.

Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se tak děti učí anglicky stejně přirozeně jako se učí svou mateřštinu.

Zaměřujeme se na práci s dětmi od nejútlejšího věku, pro něž je Helen Doron Early English zábavnou, hravou a zážitkovou formou absorbování jazyka. Navzdory hravosti je Helen Doron Early English velmi sofistikovanou a strukturovanou formou učení. Na základních kamenech, které děti položí v prvních kurzech (EFI, FEFAC), se staví v kurzech návazných. Děti se učí a prožívají každé slovíčko v kontextu, ve větách a v situacích, kde ho následně aplikují v reálném životě.

Výuka probíhá v malých skupinkách v počtu ideálně 5 – 6 dětí, což nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti, posilování jeho osobní odolnosti, jeho schopností a dovedností. Na hodinách se mluví pouze anglicky, a proto je nedílnou součásti vyučovacího týmu maňásek – BÁBÁ. BÁBÁ pomáhá dětem pochopit anglické výrazy a zároveň vyučovací proces odlehčuje.

Kurzy jsou přizpůsobeny adekvátně každé věkové kategorii a končí se cca ve 14ti letech. Každé vývojové období dítěte má svá specifika, a ta jsou využívána a respektována v tom kterém kurzu. S načerpanými znalostmi pak pro děti není problém složit mezinárodně uznávané certifikáty, např. KET, tj. první cambridgské zkoušky.

Angličtina pro děti, program Helen Doron Early English je neustále dotvářen. Prostřednictvím internetového fóra si Helen Doron vyměňuje každodenní poznatky a zkušenosti s učiteli své metody po celém světě. Tímto způsobem jsme schopni zaručit neustálou aktualizaci již existujících materiálů, stejně jako vývoj materiálů nových, uzpůsobených aktuálním potřebám dětí i učitelů. Stejně tak učitelé jsou pravidelně supervidováni a vzděláváni na mezinárodních konferencích samotnou Helen Doron.

Angličtina pro děti nabízí vyučování na více po sobě jdoucích let - bez opakování a se stále novými nápady. Materiály pro výuku Helen Doron Early English oslovují různé smysly dětí a orientují se na jejich schopnosti (mluvit-číst-psát).

Angličtina pro děti - program Helen Doron Early English nabízí všechno, co dítě potřebuje, aby se naučilo anglicky stejně jako svůj mateřský jazyk - tedy se správným přízvukem, gramatikou a bohatou slovní zásobou. Helen Doron Early English se zaměřuje na rozvoj intelektového potenciálu dětí, na podporu vztahů rodičů a dětí.

Naším nejvyšším požadavkem je, nabízet pouze materiály a metody, kterou jsou v angličtině pro děti ze všech nejlepší a to tak, aby naše děti prožívaly příjemné a hravé učení za podpory nás a svých rodičů.

KDO JE HELEN DORON?

Helen Doron Helen Doron Early English je "duchovním dítětem" britské lingvistky a pedagožky Helen Doron. Ta spojila své znalosti nabyté během akademických studií s praxí při práci učitelky anglického jazyka a vytvořila vlastní přirozenou a úspěšnou metodu výuky anglického jazyka pro děti. Jako vědec přitom dbala zejména na rozhodující vývojové fáze mozku dítěte. Když v roce 1987 vystoupila se svou metodou na veřejnost, byl to první a jediný jazykový program pro výuku angličtiny dětí v raném věku.

Více informací o Helen Doron Early English naleznete na oficiálních stránkách Helen Doron a to v českém jazyce na www.helendoron.cz nebo v jazyce anglickém na www.helendoron.com.